ติดต่อเรา

บริษัท นาราดี เทรดดิ้ง จำกัด

ข้อมูลการติดต่อ

เวลาทำการ

สำนักงาน

   จันทร์- ศุกร์ 09:00 – 17:00

   โทร. 02 152 8981-3

นาราดี สโตร์ คริสตัลดีไซน์ เซ็นเตอร์ CDC

   อาคาร J2 ชั้น 1 ห้อง 108-109

  เปิดบริการทุกวัน เวลา 11:00 – 19:00

  02-102-2371

นาราดี สโตร์ สาขา เดอะคริสตัล ราชพฤกษ์

    อาคาร B ชั้น 1 ห้อง B115

   เปิดบริการทุกวัน เวลา 12:00 – 20:00

   02-102-5520, 098-884-5545

บริการลูกค้า

  080-804-5445