เกี่ยวกับ HG

บริษัท นาราดี เทรดดิ้ง จำกัด

ระยะเวลากว่า 50 ปี ที่ HG International B.V. ได้ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเพื่อการทำความสะอาดปกป้อง เคลือบผิว ตลอดจนสร้างความสวยงามให้กับวัสดุทั้งภายในและภายนอกที่พักอาศัย ภายใต้แบรนด์ HG

            HG International B.V. เป็นบริษัทสัญชาติเนเธอร์แลนด์ที่มีสาขาตั้งอยู่ในหลายต่อหลายประเทศ โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมือง Almere ซึ่งเป็นเมืองใหม่ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในเขต Flevolandการมีที่ตั้งอยู่ ณ เมืองAlmere แห่งนี้ทำให้ HG มีพื้นที่มากเพียงพอที่จะทำความมุ่งมั่นและเป้าหมายต่างๆให้เป็นจริงได้ อาทิ โรงงานซึ่งสามารถผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้มากกกว่า 300 ชนิด ซึ่งจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกว่า 45 ประเทศ

       ผลิตภัณฑ์ HG ทุกชิ้นได้รับการพัฒนาและทดสอบอย่างละเอียดพิถีพิถันในห้องปฏิบัติการของทางโรงงานสายการผลิตซึ่งควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งระบบเป็นสิ่งรับประกันว่าสิ้นค้าทุกชิ้นจะมีคุณภาพสูงเท่าเทียมกัน และมีความยืดหยุ่นสูงสุดในการผลิต ซึ่งช่วยให้เราสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ด้วยความรวดเร็วนอกจากนี้ แม้แต่ขวดที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ก็ยังถูกผลิตขึ้นภายในโรงงานของเราเอง โดยใช้ระบบท่ออันชาญฉลาด ลำเลียงขวดไปยังห้องเติมผลิตภัณฑ์โดยตรง การบรรจุผลิตภัณฑ์ถูกควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ทั้งหมด โดยมีเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่เพียงคอยตรวจสอบระบบเท่านั้น!