โครงการพัฒนาศักยภาพทางการค้า ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ DBD

โครงการพัฒนาศักยภาพทางการค้า ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ DBD

คอลัมน์ : เศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม

เรื่อง :

ในช่วงเช้าของวันที่ 26 มิ.ย. พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา  www.naradee.com  ภายใต้การดูแลและดำเนินการโดย บริษัทนาราดี เทรดดิ้ง จำกัด  ได้เข้าร่วมรับรางวัล พัฒนาธุรกิจ e-commerce ดีเด่น ด้านการตลาด ณ Convention Hall 2  สถานีโทรทัศน์ TPBS  ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณวิชัย โภชนกิจ อธิการบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานมอบรางวัลในครั้งนี้  โดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเป็นเครื่องยืนยันความมั่นใจให้แก่ผู้เข้ามาใช้บริการผ่านทางเว็ปไซต์  naradee.com ไม่ว่าจะด้านการเลือกซื้อสินค้า หรือติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆผ่านทางเว็ปไซต์

 

นอกจากนี้ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน  ได้เข้าร่วมรับฟังสัมนาการตลาดดิจิตอล โดยมี  ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต เป็นผู้บรรยาย และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ประกอบการเพื่อการนำข้อมูลมาทำการปรับปรุงและพัฒนาเว็ปไซต์ อย่างต่อเนื่อง ให้เกิดความสะดวกสบาย และประโยขน์สูงสุดแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ซึ่งการสัมนาครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการธุรกิจการค้าอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก

ที่มา : หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ ปีที่ 28 ฉบับที่ 9774

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558