Back
HG Tips เพื่อนคู่คิด พร้อมพิชิตหลังน้ำลด...
06 | 06 | 2022

ตอบทุกโจทย์ หมดทุกปัญหา “เชื้อรา คราบน้ำ หรือตะไคร่สะสม”
การเข้าทำความสะอาดอย่างรวดเร็วในพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วง 48 ชม. แรก
หลังจากมวลน้ำลดลง รวมกับการคัด แยกเฟอร์นิเจอร์จำพวกงานไม้ โซฟา พรม หรือวัสดุต่างๆ
ที่มีความสามารถในการดูดซับน้ำได้เป็นอย่างดีออกจากพื้นที่
นอกจากจะช่วยลดความเสียหายที่มักเกิดขึ้นกับวัสดุ หรืออุปกรณ์ต่างๆ
แล้ว ยังนับเป็นขั้นตอนสำคัญในการกำจัด เชื้อโรค และคราบสะสมต่างๆ โดยเฉพาะกับ
“เจ้าตัวเชื้อรา” ที่มักเป็นสาเหตุของการก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจอย่างร้ายแรง

ซึ่งหนึ่งในจุดที่ไม่ควรพลาดก่อนการคลีนนิ่ง! เพื่อช่วยลดการแพร่กระจายตัวของเชื้อราอย่างได้ผล
คือ การกำจัดวง รัศมีตามรอยคราบ หรือแนวราดำที่มีการก่อตัวในบริเวณนั้นๆ
ด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีคุณสมบัติใน การ “กำจัดเชื้อราดำ” ในระดับของสปอร์นั่นเอง
จากนั้นจึงค่อยทำการพิจารณาถึงรอยคราบน้ำ หรือตะไคร่ โดยเฉพาะกับในพื้นที่ที่ต้องสัมผัสกับการท่วมขังของน้ำโดยตรง
ทั้งในบริเวณของพื้นบ้าน หรือแนวกำแพงในแนวตั้ง
ยิ่งมีการสะสมอยู่เป็นเวลานาน... ยิ่งต้องการวิธีการขจัดคราบให้ถึงในระดับของรูพรุน (porous)

แม้ว่าโดยทั่วไป มักมีการแนะนำให้ใช้น้ำยาที่ผสมคลอรีน (chlorine bleach)
ซึ่งมีคุณสมบัติในการทำความสะอาด และการฆ่าเชื้อที่ดีแล้วก็จริง
แต่ส่วนใหญ่กลับยังไม่ค่อยพบถึงข้อมูลในสิ่งที่เหล่า “คนรักษ์บ้าน” อยากทราบกัน
ทั้งในเรื่องของการเกิดผลเสีย หรืออาจทำลายต่อวัสดุพื้นผิวใดๆ บ้างหรือไม่
หากความพรุน และลักษณะทางโครงสร้างของพื้นผิว กลับยังเป็นหัวข้อสำคัญให้คุณได้พิจารณาถึงวิธีการทำความสะอาดสำหรับเคสนี้...

การใช้ผลิตภัณฑ์ภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นบ้านที่มีประสิทธิภาพ ทั้งการขจัดคราบได้ลึกถึงในระดับของรูพรุน
และยัง คงรักษาสภาพทางโครงสร้างของวัสดุไว้ได้เป็นอย่างดีนั้น...
ย่อมช่วยตอบทุกโจทย์ หมดทุกปัญหาของเรื่อง “เชื้อรา คราบน้ำ หรือตะไคร่สะสม” หลังน้ำลดได้นั่นเอง

“HG พิชิตคราบหลังน้ำลด”
- HG Mould Spray ขนาด 500 มล.
- HG เอ็กซ์ พาว คลีนเนอร์ ขนาด 1 ลิตร


อ้างอิงข้อมูลจาก :
www.fema.gov/pdf/rebuild/recover/
www.c-cure.com/doc/techBulletins/
www.floodsafety.com/national/property/cleanup/